Beskrivning

NIF-tryck med initialer på överdelen.